przypomnij hasło    
UWAGA:
Bieżące wiadomości
Co się dzieje w SM "Hutnik"
26-04-2018, 23:57:57 · Ostrowiec Świętokrzyski · 0 komentarzy · 126 czytań · Drukuj
Co się dzieje w SM "Hutnik"

O sytuacji Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik", przyszłości mieszkańców i planach restrukturyzacji zadłużenia rozmawiamy z Grzegorzem Tutajem - zarządcą Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w restrukturyzacji.

Jaka jest obecnie prawna i finansowa sytuacja Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik?
3 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach otworzył postępowanie sanacyjne Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim i wyznaczył mnie na zarządcę. Jednocześnie sąd zezwolił spółdzielni na wykonywanie tak zwanego zwykłego zarządu nad całością przedsiębiorstwa, co oznacza, że na podejmowanie czynności w zakresie przekraczającym zwykły zarząd wymagana jest moja zgoda, jako zarządcy. Otwarcie postępowania sanacyjnego ma na celu zapobieżenie ogłoszeniu upadłości Spółdzielni "Hutnik", poprzez przeprowadzenie restrukturyzacji i danie szansy na zawarcie układu z jej wierzycielami. Prowadzone działania zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej w zakresie umożliwiającym wykonanie proponowanego wierzycielom układu. Sanacja zapewnia także ochronę spółdzielni przed egzekucją w zakresie wierzytelności objętych układem.
Od otwarcia postępowania sanacyjnego został sporządzony spis inwentarza spółdzielni oraz jego oszacowanie. Poza tym został sporządzony spis wierzycieli objętych układem, który - wobec braku zaskarżenia przez wierzycieli- został już zatwierdzony przez sędziego- komisarza. Nadto został sporządzony i złożony plan restrukturyzacyjny zawierający propozycje układowe dla wierzycieli, który również został zatwierdzony przez sędziego- komisarza. W skład planu restrukturyzacyjnego wchodzą propozycje układowe dla wierzycieli, które zakładają redukcję zadłużenia oraz w co do zasady ratalną spłatę zredukowanych wierzytelności. Wielkość redukcji jest głównie uzależniona od wysokości wierzytelności, a najdłuższy okres spłaty będzie wynosił ponad 8 lat. Przygotowując plan restrukturyzacyjny, przeprowadzono analizy przepływów finansowych, z których wynika, że złożone propozycje układowe znajdują pokrycie w spodziewanych wpływach z planowanych działań sanacyjnych. Jeżeli chodzi o środki finansowania układu, to pochodzić one będą przede wszystkim z działań windykacyjnych, ze sprzedaży zbędnego majątku i z prowadzonej działalności gospodarczej.
Podjęto również działania zmierzające do uszczelnienia kosztów działalności spółdzielni. W styczniu 2018 roku ustalono podwyżki części opłat, które, co należy podkreślić, nie były zmieniane od 2013 roku. Dzięki zrozumieniu trudnej sytuacji przez pracowników i związki zawodowe udało się także przeprowadzić oszczędności w zakresie kosztów pracowniczych w postaci chociażby czasowego zawieszenia Regulaminu wynagradzania w zakresie odpraw emerytalnych w ponadnormatywnej wysokości czy likwidacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Stworzono również plan remontów i wytypowano najpilniejsze zadania do przeprowadzenia w okresie kilku najbliższych lat, które zostaną sfinansowane z funduszu remontowego.

Czy spółdzielnię "Hutnik" czekają jeszcze sprawy sądowe?
Sędzia- komisarz wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli na 6 czerwca 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Wówczas odbędzie się głosowanie wszystkich zainteresowanych wierzycieli nad propozycjami układowymi. Dodam, że istnieje również możliwość oddania głosu na piśmie, co będzie równie skuteczne jak osobiste głosowanie. W najbliższym czasie wszyscy wierzyciele zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu Zgromadzenia Wierzycieli, o propozycjach układowych i sposobie głosowania. Instruktaż w przedmiocie zasad głosowania będzie również zamieszczony na stronie internetowej spółdzielni www.spoldzielniahutnik.pl
Jeżeli układ nie zostanie przyjęty, będzie to skutkowało umorzeniem postępowania sanacyjnego i koniecznością ogłoszenia jej upadłości.

Proszę odpowiedzieć, jak wygląda sytuacja z dłużnikami spółdzielni, jaka jest kwota zadłużenia, kiedy będą przeprowadzone eksmisje?
Zarząd spółdzielni został przeze mnie zobowiązany do wzmożenia działań windykacyjnych skierowanych do własnych dłużników. Windykacja jest prowadzona przez pracowników spółdzielni, których zobligowano do dokonywania bezpośrednich wizyt u dłużników-mieszkańców. Spółdzielnia "Hutnik" posiada 55 wyroków eksmisyjnych, które są stopniowo przekazywane do egzekucji. Obecnie złożyła do komorników 10 wniosków o eksmisję komorniczą, a kolejne są w przygotowaniu. Eksmisje komornicze powinny zostać przeprowadzone w najbliższych miesiącach. Spółdzielnia kieruje również powództwa do sądu o zapłatę należności czynszowych. Odnośnie łącznej kwoty zadłużenia spółdzielni nie czuję się upoważniony do przekazywania takiej informacji, zastrzegając, że każdy wierzyciel ma dostęp do takich informacji.

Kolejne pytanie dotyczy mieszkań, które mają być wystawione na sprzedaż. Jakie jest zainteresowanie, kiedy pierwsza pula i warunki zbycia?
Są obecnie procedowane działania związane ze sprzedażą majątku spółdzielni. Został sporządzony regulamin sprzedaży lokali mieszkalnych, w drodze przetargu i aukcji, a na maj 2018 roku planowana jest sprzedaż pierwszych lokali. Dodajmy, że przedmiotem sprzedaży są lokale niezamieszkałe, tzw. pustostany. W najbliższych dniach w prasie lokalnej, na stronie internetowej spółdzielni www.spoldzielniahutnik.pl i na tablicy ogłoszeń ukażą się obwieszczenie o sprzedaży. Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży lokali było umieszczone na stronie internetowej spółdzielni od kilku miesięcy, co spotkało się ze znacznym zainteresowaniem potencjalnych nabywców.

Proszę o komentarz do faktu wyłączenia się bloków ze struktur spółdzielni i zawiązania wspólnoty. Czy nie boicie się Państwo, że inne mieszkańcy mogą iść w ich ślady?
Prawo do zawiązania wspólnoty wynika z obowiązujących przepisów. Po otwarciu postępowania sanacyjnego powstały trzy wspólnoty dotyczące budynków przy ul. Ogrody 1, Ogrody 9b i Ogrody 17b. Z wyjaśnień spółdzielni i prowadzonych analiz wynika, że powstanie tych wspólnot nie ma istotnego znaczenia dla realizacji proponowanego układu. Działalność spółdzielni opiera się na działalności stricte spółdzielczej, która powinna być co do zasady bezwynikowa, to jest nie nakierowana na osiąganie zysku oraz działalności gospodarczej. W prognozach przepływu środków pieniężnych uwzględnione zostało ryzyko wykształcania się wspólnot mieszkaniowych z dotychczasowego majątku spółdzielni. W kontekście wyodrębnionych wspólnot należy wskazać, że spółdzielni przysługuje prawo własności do nieruchomości sąsiadujących z budynkami wspólnot. Są to na przykład chodniki, parkingi czy śmietniki. Korzystanie przez mieszkańców wspólnot z infrastruktury spółdzielni jest możliwe wyłącznie odpłatnie, na rynkowych zasadach.

Dziękuję za rozmowę.
Gabriela Soboń

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Dołącz do nas na Facebooku
Popularne wiadomości
Policja wyjaśnia - Zmarli n...
Feralny wieczór - Kobieta w...
Samobójstwo w tirze
Śmiertelne pobicie
Markowska zagrała na weselu...
Mężczyzna zmarł - Śledztwo ...
Konkurs Miss "Wiadomości Św...
Płatos przejmie akcje KSZO?
Wygraj Pizzę z dostawą do d...
Justyna Jedlikowska i Edmun...
Pogoda
Pod Patronatem Wiadomości

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.